Książki autorskie
Współautorstwo
Katalogi
Artykuły

Książki autorskie:
2006
- NOWOŚĆ! ZOBACZ! Mapping w twórczym samorozwoju i artetreapii Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2006, ISBN 83-7405-210-4

2005
- Rysunek w Arteterapii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2005, ISBN 83-7405-182-5
- Warsztaty twórcze - Warsztaty artystyczne, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005, ISBN 83-7442-031-6

2004
- Projekt edukacyjny - projekt artystyczny, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2004, ISBN 83-7405-164-7
- Mandale, Twoje Mandale, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2004, ISBN 83-7405-153-1

2002
- Moje portrety. Taki jestem - Taki chciałbym być, Wydawnictwo WSP w Częstochowie, ISBN 83-7098-523-8

1997
- Twoja MANDALA, RAVI Łódź ISBN 83-85997-75-X

1996
- SZTUKA jako ZABAWA, ZABAWA jako SZTUKA, CODN Warszawa 1996 ISBN 83-85910-28-X

Współautorstwo:
2001
- Działania twórcze. Twórczość wspomagająca rozwój. Książka dla studenta, WSHE Łódź
- Działania twórcze. Twórczość wspomagająca rozwój. Książka dla nauczyciela, WSHE Łódź

2000
- ARTETERAPIA w psychiatrii polskiej, PK InSEA, ISBN 83-907269-7-1
- Żywioły. Ogień i woda. Książka dla ucznia oraz Karty interaktywne , WSIP Warszawa, ISBN 83-02-07902-2

1999
- Nauczyciele plastyki i ich kształcenie, Uniwersytet Śląski, Cieszyn, ISBN 83-909112-2-1
- Żywioły. Ziemia. Książka dla ucznia oraz Karty interaktywne, WSIP Warszawa, ISBN 83-02-07537-X

Katalogi:
2001
- Otwarte OKNO HISTORII. VII Międzynarodowa Letnia Akademia InSEA Przytok, 19 - 26 sierpnia 2000, wydawca: PK InSEA, ISBN 83 - 907269 - 4 - 7

2000
- Otwarte OKNO HISTORII. VI Międzynarodowa Letnia Akademia InSEA Racibórz 15 - 22.08.1999 wydawca PK InSEA, ISBN 83 - 907269 -6 -3
- I Międzynarodowa Jesienna Akademia Otwarte OKNO HISTORII Oerlinghausen RFN wydawca PK InSEA, ISBN 83 - 907269 -9 - 8
- Projekt edukacyjny wydawca PK InSEA, ISBN 83 - 907269 - 8 - X

1999
- Otwarte OKNO HISTORII. Kazimierz 1998 wydawca PK InSEA, LAG KUNST Schleswig Holstein, Łódź, ISBN 83-907269-5-5

1998
- Czyste PIĘKNO - czyste DOBRO wydawca PK InSEA, LAG KUNST Schleswig-Holstein, Łódź, ISBN 83-910734-4-0
- Książka artystyczna jako obiekt oraz warsztat edukacyjny, WSP Zielona Góra, ISBN 83-86832-53-3
- Schritt fur schritt, 25 Jahre INITIATIVE GG, Trebur BRD.

1997-98
- ŻYWIOŁY:
- Ziemię będę opiewał... PK InSEA Łódź ISBN 83-907269-04
- WODA PK InSEA - LAG KUNST Schleswig-Holstein, Łódź ISBN 83-907269-3-9
- Ogień, Ogień, Ogień - PK InSEA - LAG KUNST Schleswig-Holstein, Łódź ISBN 83-907269-1-2
- POWIETRZE...PoWietrze PK InSEA, Łódź ISBN - 83-907269-2-2
- Skarbiec dla Dzieci Przyszłości. Warsztaty artystyczno-ekologiczne, CODN, Warszawa 1998 ISBN 83-85-910-86-7

1997
- PENDULUM POZNAŃ, CODN Warszawa, ISBN 83-85-910-58-1

1995
- Akademia Wrażliwości - BWA Katowice.

1990
- Power for IMAGINATION, CSW Warszawa.

1989
- Tutaj jestem, CSW Warszawa.

1987
- pARTner, IWP Warszawa.

1985
- Sztuka Akcji dla/z Dziećmi, BWA Łódź.
- pARTner, BWA Toruń.
- pARTner, BWA Łódź.

1984
- pARTner, IWP Warszawa.

1980
- Gry dydaktyczne, BWA Koszalin.

1978
- Formy znane - formy wyobrażone, Muzeum Sztuki w Łodzi.

Artykuły i wystąpienia autorskie w wielu pismach artystycznych i pedagogicznych krajowych i zagranicznych między innymi;
- “Kształcenie pedagogów realizujących wychowanie plastyczne -w świetle aktualnych potrzeb edukacyjnych i uwarunkowań społeczno-kulturowych”, grant KBN PBZ 023-07, ISBN 83-909112-2-1
- “Warsztaty edukacji twórczej” - program interdyscyplinarny, wydawnictwo EUROPA, ISBN 83-87 977-29-2
- “Prinzip Verantwortung”, wydawnicwo READER, Weimar RFN
- BDK Mitteilungen Fachzeitschrift des Bundes Kunsterzieher e.V 4/95
- Wege zur ganzheitlichen asthetishen Praxis, LAG Kunst 1995, ISBN 3-9802588-5-8
- Congresso Nacional de Pesquisadores em Artes Plasticas, Sao Poulo 1996, Artcolor 873.3377
- w 1995 roku powołał i prowadzi pismo "Wiadomości InSEA" - wydawca PK InSEA.
-"Wiadomości INSEA" - Edukacja muzealna, Pk InSEA 1999
- “Wiadomości INSEA” - PK InSEA Łódź 1998, ISBN 83-907269-4-7
- “Wiadomości INSEA” - PK InSEA Łódź 1996,
- “Wiadomości INSEA” - PK InSEA Łódź 1995,
- “Wiadomości INSEA” - PK InSEA Łódź 1994,